Naar begin


Weeshuiskazernecomplex

Klik op de gebouwen voor meer informatie

Klik voor luchtfoto Weeshuiskazernecomplex Klik voor Weeshuiskazerne Comeniusmuseum Klik voor Comeniusmausoleum Klik voor wachtgebouw Klik voor gehuwdenwoningen Klik voor brandspuithuis Klik voor militair badhuis Klik voor kazerne Katten Klik voor kanonbergplaats B

Weeshuiskazernecomplex

        Weeshuiskazernecomplex. Gebouwen:

Weeshuiskazernecomplex. Dit is een groep gebouwen in de noordoosthoek van de vesting. Zij maken geen deel uit van de vestingwerken maar behoren wel tot de militaire gebouwen omdat ze lange tijd een militaire bestemming hebben gehad. Het grootste gebouw van het complex is de voormalige Weeshuiskazerne gevestigd in een voormalig Weeshuis. Van oorsprong was dit een klooster en het fraaie middeleeuwse kerkje aan de Kloosterstraat was van oorsprong de kloosterkerk. Sinds de jaren '30 van de vorige eeuw is het ingericht als Comeniusmausoleum ter nagedachtenis aan de grote Tsjechische wijsgeer die hier begraven is. In het aangrenzende deel van het gebouw is het Comeniusmuseum gevestigd. Dit deel van het gebouw vormde, samen met het kerkje in de periode dat het complex een militaire bestemming had, als kazerne De Oude Kerk lange tijd een gescheiden onderdeel met een eigen bezetting en een aparte bestemming.

De overige gebouwen van het complex liggen eveneens aan de Kloosterstraat maar zijn beduidend minder oud. Het zijn achtereenvolgens: een blok woningen voor gehuwde militairen, een brandspuithuisje en een militair badhuis. Al deze gebouwen dateren uit de 19e eeuw. Ze zijn door de militairen gebouwd en hebben altijd een militaire bestemming gehad.

Dat geldt niet voor Kloosterstraat 37, op plattegrond aangegeven als Wacht. Dit pand is weliswaar gebouwd in 1992-'93 toen de militairen al uit de Weeshuiskazerne waren vertrokken en heeft dus nimmer een militaire bestemming gehad, maar het is hier toch opgenomen omdat het op de plaats van het voormalige wachtgebouw van de kazerne staat en geheel in de stijl van het oude wachtgebouw is opgetrokken.


Weeshuiskazerne. Binnenterrein

Binnenplaats van de voormalige kazerne, vroeger het exercitieterrein
Foto: tgooi_info


© text, illustrations: David Kips, 2015
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!