Naar kazernecomplex
Naar begin

Wachtlokaal bij Weeshuiskazerne

Kloosterstraat 37© text, illustrations: David Kips, 2015.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Wachtlokaal

Foto: Google Streetview 2015


Hoewel dit gebouw pas is aangelegd in 1992-'93, toen de militairen al uit de Weeshuiskazerne waren vertrokken, is het hier toch opgenomen omdat het op de plaats van het voormalige wachtgebouw van de kazerne staat en geheel in de stijl van het oude wachtgebouw is opgetrokken.
Dat wachtgebouw was oorspronkelijk een onderdeel van de zogenaamde exercitieloods. Deze in 1867 gebouwde loods lag langs de oostkant van het binnenplein van de kazerne. Hier konden de manschappen bij slecht weer worden geoefend, hoewel de ruimte daarvoor eigenlijk altijd te klein is geweest. De loods werd ook gebruikt als wasruimte en om er aardappelen te schillen. Een hele klus in een kazerne met in deze periode een bezetting van zo'n 160 man.

In 1933 werd het aan de Kloosterstraat grenzende deel van de exercitieloods bestemd als wachtlokaal, omdat de oude wacht, tot dan gevestigd in het ernaast gelegen kerkje, van de kazerne was afgesplitst om te worden ingericht als gedenkplaats van de daar in de 17e eeuw begraven wijsgeer Comenius. Bij de afbraak van de exercitieloods in 1963 bleef de wacht aan de Kloosterstraat gespaard. Het gebouw bleef mogelijk dienst doen tot de opheffing van de kazerne in 1986.

Bij de restauratie van het kazernecomplex in 1992-'93 werd het gebouw alsnog afgebroken vanwege de slechte bouwkundige staat. Het werd met enkele aanpassingen in de oorspronkelijke uiterlijke vorm herbouwd en als woning ingericht.


Wachtlokaal

Foto: Google Streetview 2015