Naar kazernecomplex
Naar begin

Woningen gehuwde militairen

Kloosterstraat 39-41© text, illustrations: David Kips, 2015.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gehuwdenwoningen

Foto: Google Streetview 2015


Gehuwdenwoningen

Plattegrond (begane grond, situatie 1878): 1 t/m 4. Toegangen
5, 6. Cellen voor onderofficieren. 8, 9 en 10. Woningen


Gehuwdenwoningen

Plattegrond (verdieping, situatie 1878):
11 t/m 14. WoningenHet blok gehuwdenwoningen aan de Kloosterstraat bevatte oorspronkelijk zeven woningen voor gehuwde militairen. Het werd gebouwd in 1867, tegelijk met de aangrenzende, bij de Weeshuiskzaerne behorende exercitieloods, die nu verdwenen is. Het is een eenvoudig rechthoekig stenen gebouw van twee verdiepingen en een zolder. Elk van de woningen bestond uit twee kamers van 4 bij 2,9 m aan weerskanten van een trappenhuis. Voorzieningen voor keukens zijn niet terug te vinden op de plattegronden van het blok in het militaire register uit 1879 die hierboven zijn weergegeven.

De toiletten bevonden zich in een losstaand gebouwtje achter de woningen dat twee zogenaamde privaten bevatte die waren aangesloten op een beerput. In het westelijke uiteinde van het gebouw (dichtbij de kazerne) waren aan de achterzijde twee cellen (straflokalen) gemaakt voor onderofficieren. Het waren kamertjes van 1,9 bij 2,9 m zonder ramen, elk met een eigen ingang aan de achterkant van het gebouw. Het aan de cellen grenzende lokaal aan de straatkant, diende als wasruimte voor de wasvrouwen van het garnizoen.

In 1920 blijkt de bestemming van het gebouw te zijn gewijzigd in bureaus. Van cellen is dan geen sprake meer. Een deel van de verdieping was ingericht als magazijn met onder meer geweerrekken. Op de zolder was een kledingmagazijn. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw enige tijd gebruikt door het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging, de dienst die verantwoordelijk was voor de oorlogsmisdadigers en andere politieke gevangenen die in Naarden op bastion Oud Molen en in de Weeshuiskazerne waren geinterneerd.