Naar Werken Karnemelksloot
Naar begin

Wachthuis in de Oostelijke batterij van
de Werken aan de Karnemelksloot


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar Werken Karnemelksloot    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Wachthuis
(Foto Wikipedia/Joost1948)


Plattegrond (situatie 1875)

Wachthuis in Oostelijke Batterij

1. Lokaal voor officieren. 2 en 3. Lokalen voor manschappen. 4. Keuken
5. Bergplaats. 6. Privaat manschappen. 7. Privaat officieren.


Dit gebouw is, tegelijk met het wachthuis in de Westelijke Batterij, aangelegd als onderdeel van de verbetering van de Werken aan de Karnemelksloot in 1873-'75. Hierbij werden de op deze plaats gelegen 18e eeuwse lunetten vergroot en van zg bomvrije gebouwen voorzien. Het gebouw bevat onderkomens voor officieren, onderofficieren en manschappen, een keuken, een bergplaats en toiletten. Het grootste lokaal is het manschappenverblijf in het midden van het gebouw (4,8 m breed en 9 m lang). In het wachthuis konden 29 man in worden ondergebracht.

Een munitiemagazijn ontbreekt in het gebouw. Dit komt omdat tegelijk met de wachthuizen in elke batterij nog een tweede bomvrij gebouw werd aangelegd dat een schuilplaats met een daaronder gelegen munitiemagazijn bevatte. Deze gebouwen zijn echter niet meer aanwezig doordat ze in de Eerste Wereldoorlog uit beide batterijen zijn verwijderd.

Op het moment is het gebouw het onderkomen van waterscoutinggroep Erica uit Naarden/Bussum.