Naar Bedekteweg
Naar begin

Wachthuis R' (Bedekte Weg)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar Bedekteweg    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Wachthuis R'

Wachthuis R'

Op de voorgrond de vestinggracht met uiterst links de Oostbeer. Achter het gebouw schuilplaats H2


Plattegrond (situatie 1879)

Wachthuis R'

1. Gang. 2. Logies voor 10 manschappen. 3. Logies voor 2 officieren. 4. Logies voor 10 manschappen. 5. Toilet officieren. 6. Munitiemagazijn (6500 kg buskruit). 7. Toiletten manschappen


Dit gemetselde gebouw ligt aan het Vestingpad (vroeger de Bedekte Weg), naast de betonnen schuilplaats H2. Het ligt in de couvre-face voor bastion Oranje. Het gebouw werd aangelegd in 1877-'79 als onderdeel van de vernieuwing van de vesting en was lange tijd het enige gebouw in de enveloppe. De toegang bevindt zich in de naar de vesting gekeerde westgevel. Achter de toegang ligt een ongeveer 12 meter lange gang. Links daarvan zijn twee logiesruimten, elk voor 10 manschappen. Naast het achterste logieslokaal ligt een kleine ruimte voor privaten. Rechts van de gang ligt een verblijf voor 2 officieren en daarachter een munitiemagazijn dat ongeveer 6500 kg buskruit kon bevatten maar geen spouwmuren heeft. In de tussenmuur met het officiersverblijf is een lampnis.

Het gebouw is aan twee zijden ongedekt: de westgevel, die naar de vesting is gekeerd en de noordgevel, die evenwijdig loopt aan de naast het gebouw gelegen Oostdijk. Deze gevels hebben in totaal elf kleine, diepliggende ramen: zeven in de noord-, en vier in de in de westgevel. De ramen hebben het karakter van schietgaten. Het verspringende metselwerk van de raamopeningen diende om te voorkomen dat kogels of granaatscherven al te gemakkelijk door de openingen het gebouw konden binnendringen. De ramen in de westgevel kijken uit op de vestinggracht aan de zuidkant van de Oostbeer. De muur van de westgevel is twee meter dik, veel dikker dan de muur van de noordgevel van 80 cm. Dit zal zijn vanwege het risico van een beschieting vanuit het zuidwesten, over de vesting heen. Het gebouw kreeg een gronddekking met de top op 6 meter boven NAP. In de Eerste Wereldoorlog was in het wachthuis een sectie infanterie ondergebracht.