Naar ravelijn Oranje-Promers
Naar begin

Wachthuis Q' (Ravelijn Oranje-Promers)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar ravelijn Oranje-Promers    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Wachthuis Q'


Plattegrond (situatie 1879)

Wachthuis Q'

1. Bergplaats voor geschut (remise). 2. Logieslokaal voor manschappen
3. Buskruitmagazijn. 4. Logieslokaal voor manschappen. 5. Toiletten


Het linkerwachthuis op ravelijn Oranje-Promers is gebouwd in 1875. Het is een gemetseld gebouw met driesteensdikke gewelven. De aarddekking was 2,5 meter dik. Links in het gebouw ligt een bergplaats voor 4 kanonnen. Een sluitsteen in het gewelf boven de dubbele toegangsdeur vermeldt het bouwjaar. Naast de bergplaats liggen twee logieslokalen, samen voor 21 man. Rechts daarvan zijn toiletten. Achterin het gebouw ligt een munitiemagazijn. Dit magazijn heeft een spouwmuur.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was in het wachthuis een sectie infanterie gelegerd.


Wachthuis Q'   Wachthuis Q'

Wachthuis Q'. Voorgevel en ingang kanonbergplaats