Naar ravelijn Oranje-Promers
Naar begin

Wachthuis P' (Ravelijn Oranje-Promers)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar ravelijn Oranje-Promers    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Wachthuis P'


Plattegrond (situatie 1879)

Wachthuis P'

1. Officierswacht. 2. Logieslokaal voor manschappen. 3. Buskruitmagazijn. 4. Logies-
lokaal voor manschappen. 5. Bergplaats voor geschut (remise). 6. Toiletten


Het rechterwachthuis op ravelijn Oranje-Promers werd aangelegd in 1875-'78. Het is een gemetseld gebouw met driesteensdikke gewelven. De aarddekking was 2,5 meter dik. Rechts in het gebouw ligt een bergplaats voor 4 kanonnen die ook als schuilplaats kon dienen. In de rechtermuur zijn twee nissen aanwezig die als toilet waren ingericht. Naast de geschutsbergplaats liggen twee logieslokalen voor in totaal 18 manschappen en een officiersverblijf. Achterin het gebouw is een kruitmagazijn voor 68 ton buskruit. Het magazijn heeft een spouwmuur.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was in het gebouw een sectie infanterie gelegerd.