Naar Bedekteweg
Naar begin

Schuilplaats W1. Korte Bedekteweg


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar Bedekteweg    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Schuilplaats W1

Schuilplaats W1


Schuilplaats W1

Plattegrond. Situatie 1895.


Dit gebouw ligt in de Korte Bedekteweg, tegenover de linkerface van bastion Turfpoort. Het is, tegelijk met de identieke schuilplaats P2, aangelegd in 1895. Het gebouw is gemaakt van cementbeton, een vroege vorm van beton zonder wapening. Het is een van de oudste betonnen gebouwen van de vesting en is een zuiver functioneel gebouw zonder enige versiering. Kenmerkend is de gebogen vorm van het gewelf die doet denken aan de gewelfde lokalen van de oudere, gemetselde militaire gebouwen in de vesting. De betonschuilplaatsen die later in de Bedekteweg zijn aangelgd hebben een platte dekking.

De fundering van het gebouw rust op een laag stenen afkomstig van de oude bekledingsmuren van het ravelijn Promers-Turfpoort. De dikte van de muren neemt naar boven toe af van 2 meter op vloerhoogte tot 1,55 m bij de aanzet van het gewelf. De naar de vesting gekeerde voormuur is 1 m dik, de bovendekking circa 1,2 m. De enige toegang heeft wee hangende schuifdeuren van 1,25 cm dik plaatstaal, elk met een scherfwerend tralieraam. Er zijn geen andere ramen. De muren van het gebouw hebben geen aarddekking, behalve de naar de vijand gekeerde achtermuur, waarvan de aarddekking aansluit tegen de borstwering van de enveloppe. Op het gebouw lag een met zoden bedekte zandlaag van 25 cm dik, een afdekking die vooral diende als bescherming tegen inwerking van het weer.

Het gebouw bevatte slechts één lokaal van 7,5 m diep, 5 m breed en maximaal 2,5 m hoog en was bestemd als tijdelijk onderkomen voor 60 man. De inrichting bestond zes evenwijdige rijen zitplanken in de lengterichting van het lokaal die in de muren en de vloer waren vastgezet. Tussen de zitplanken in hingen drie rijen planken die aan het gewelf waren bevestigd en als tafels dienst deden. Voorin het lokaal was aan de rechterkant een kleine ruimte afgeschoten voor de commandant. Vier petroleumlampen zorgden voor de verlichting. Tot de overige inrichting behoorden twee koperen stormlantaarns en de nodige spuugbakken.

Achter de schuilplaats was de borstwering van de enveloppe verhoogd. Hier werd een open geschutemplacement aangelegd voor twee vuurmonden met een oprit naast het gebouw. Oprit en emplacement zijn nog aanwezig. In de Eerste Wereldoorlog werd bij het gebouw een batterij artillerie ingericht.