Naar fort Ronduit
Naar begin

Gebouw S'. Kazerne Ronduit


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar fort Ronduit    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Kazerne Ronduit


Plattegrond kazerne Ronduit (situatie 1879)

Kazerne Ronduit

1. Toilet officieren. 2. Kanonbergplaats (2 kanonnen). 3. Keuken met fornuis voor 180 man. 4. Magazijn voor levensmiddelen. 5. Portaal. 6. Manschappenzaal (27 man). 7. Munitiemagazijn (gevulde projectielen of 64 ton buskruit). 8. Manschappenzaal (28 man). 9. Verblijf comman-dant. 10. Kruitmagazijn (245 ton). 11. Officiersverblijf (4 officieren). 12. Officiersverblijf (4 officieren). 13. Portaal (met 2 munitierekken). 14. Verblijf voor 6 onderofficieren. 15. Munitie-magazijn (gevulde projectielen of 168 ton buskruit). 16. Manschappenzaal (28 man) 17. Manschappenzaal (27 man). 18. Munitiemagazijn (gevulde projectielen of 64 ton buskruit). 19. Ziekenzaal (7 zieken). 20. Manschappenzaal (12 man). 21. Portaal. 22. Kanonbergplaats (2 kanonnen). 23. Toiletten (manschappen).


De in 1874 aangelegde kazerne is een langgerekt gebouw van één verdieping. Het gebouw is aan drie zijden door aarde gedekt. De top van de aarddekking ligt op ruim 9 m boven NAP. De circa 70 m lange ongedekte voorgevel is naar het westen gekeerd. Het is een multi-functioneel gebouw met verblijfsruimten (logies) voor soldaten en officieren, een ziekenverblijf, een grote keuken, magazijnen voor levensmiddelen, buskruit en munitie en twee bergplaatsen voor geschut. Veel van de lokalen hebben een eigen toegang in de voorgevel en kleine ramen, voorzien van plaatstalen blinden met afsluitbare schietgaten. In de kazerne konden de commandant met 4 officieren, 122 manschappen en 7 zieken worden ondergebracht. Dat wil zeggen in oorlogstijd, want voor vredeshuisvesting was de kazerne weinig geschikt door vochtigheid en de afgelegen ligging. Wegens plaatsgebrek in de vesting is de kazerne echter toch vaak bewoond geweest. De keuken was berekend op 180 man. Water kon worden betrokken uit twee, onder het gebouw aanwezige regenwaterbakken (onder de lokalen 6 en 8) met een gezamenlijke inhoud van 60 m³.

De officieren, waaronder de commandant van het fort, waren ondergebracht in de drie middelste lokalen van de kazerne. Het middelste hiervan heeft drie raampjes, maar geen eigen buitendeur. Dit zal verband houden met het hierachter gelegen munitiemagazijn. Aan weerszijden van de officiersverblijven liggen lokalen voor manschappen, vier in totaal. De twee buitenste manschappenverblijven vormen tevens de doorgang naar twee achteruitgangen en hebben daarom een bredere toegang met dubbele deuren. Op beide vleugels van het gebouw ligt een kanonbergplaats, elk voor twee vuurmonden. Ze zijn herkenbaar aan de brede dubbele deuren zonder bovenlicht. Op de uiteinden liggen toiletten, links die voor de offieren, rechts die voor de manschappen.

Bijzonder zijn de twee achteruitgangen die diep in het aardewerk verscholen liggen. Naar het noorden gekeerd en voorzien van lange vleugelmuren zijn ze onttrokken aan direct vuur uit het oosten en zuiden. Gezien de toenmalige ligging aan zee waren dit de enige aanvalsrichtingen zolang de vesting niet aan de westkant door een vijand was gepasseerd. Bij beide uitgangen ligt een magazijn voor gevulde projectielen. Van hieruit kon snel munitie worden aangevoerd voor de geschutopstellingen achter de kazerne.


fort Ronduit

Toegang tot fort Ronduit. Op de achtergrond de kazerne