Naar begin


Ravelijn Turfpoort-Nieuw Molen


Klik voor luchtfoto Ravelijn Turfpoort-Nieuw Molen

Plattegrond van het ravelijn

Ravelijn Turfpoort-Nieuw Molen

Ravelijn Turfpoort-Nieuw Molen ligt aan de westkant van de vesting, in de vestinggracht tegenover het rechte stuk vestingwal tussen bastions Turfpoort en Nieuw Molen. Op het ravelijn liggen geen gebouwen. In het begin van de 20e eeuw werd het door sloop en ontgravingen zwaar beschadigd. De oorspronkelijke aarden borstwering verdween geheel en de oude bekledingsmuur werd gedeeltelijk gesloopt. Met de aanleg van de Burgemeester van Wettumweg kreeg het ravelijn in 1939 een vaste verbinding met de vesting. Het werd ingericht als plantsoen. Na de Tweede Wereldoorlog werd in de punt van het ravelijn een monument geplaatst ter herdenking van de gevallenen.

In 1981-'82 is het muurwerk van het ravelijn gerestaureerd. Om de restauratie te kunnen uitvoeren werden de duikers onder Burgemeester van Wettumweg en de Amsterdamsestraatweg afgesloten en het waterpeil van het tussengelegen deel van de vestinggracht verlaagd. Besloten werd het aardwerk van het ravelijn, waaronder de borstwering niet in de oude toestand te herstellen, zodat de binnenkant van de bekledingsmuur in zicht bleef. Opvallend zijn daarbij de dikke steunberen die de muur aan de binnenzijde ondersteunen. De muur van de punt van het ravelijn is nu 3,2 m boven NAP. Omdat het grachtwater een niveau heeft van ongeveer 0,3 m ónder NAP, steekt de punt 3,5 m boven het water uit. Vanaf de punt loopt de muur naar beide zijden geleidelijk af tot circa 3 m boven NAP op de hoeken van de flanken. De muren van de flanken lopen niet af.

Voor de aanleg van de Burgemeester van Wettumweg in 1939 werd de bekledingsmuur van de linkerflank van het ravelijn voor een deel afgebroken, evenals de muur aan de achterkant van deze zijde van het ravelijn. Vanaf de weg naar de vesting is goed te zien hoe de muur aan de achterkant van het ravelijn in twee stappen in hoogte terug gaat van 3,1 m tot 1,6 m boven NAP. In het wegdek van de Van Wettumweg is hier de loop van het voor de aanleg van de weg afgebroken deel van de bekledingsmuur in de bestrating zichtbaar gemaakt. In het plantsoen naast de weg is het naar binnen gebogen tracé van het voormalige haventje aan de achterkant van het ravelijn, met de daarbij behorende oprit door metselwerk aangegeven.


© text, illustrations: David Kips, 2015
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!