Naar begin

Ravelijn Promers-Turfpoort


Klik voor luchtfoto Ravelijn Promers-Turfpoort Ravelijn Promers-Turfpoort

Ravelijn Promers-Turfpoort ligt aan de zuidkant van de vesting in de vestinggracht tegen het rechte stuk vesting wal tussen bastions Promers en Turfpoort. Het heeft geen gebouwen en er is geen vaste verbinding met de vesting. Dit 17e-eeuwse ravelijn was, net als de meeste andere ravelijns van de vesting, oorspronkelijk aan de voorkanten en de flanken voorzien van een aarden borstwering met aan de grachtzijde een bekledingsmuur. Vanaf 1895 tot in het begin van de 20ste eeuw werd het echter vrijwel tot op de waterlijn ontgraven en gesloopt. Het vrijkomende zand en het puin van de bekledingsmuur is in de Eerste Wereldoorlog, toen de vesting in staat van verdediging was gebracht, gebruikt voor de aanleg van tijdelijke militaire werken en later onder meer voor wegaanleg. Het beschadigde ravelijn kreeg de bijnaam Konijneneiland.

In 1972-'75 is het ravelijn gerestaureerd. De bekledingsmuur werd op de nog aanwezige restanten weer geheel opgemetseld in de oorspronkelijke, 17e-eeuwse stijl. De oude natuurstenen hoekblokken lagen bijna allemaal in het water bij het ravelijn en zijn hergebruikt. Aan de vestingkant werd de oude aanlegplaats met oprit hersteld. Bij de punt van het ravelijn heeft de bekledingsmuur nu een hoogt van 2,9 m boven NAP. De muur steekt hier 3,15 m boven het water uit. Naar de achterkant van het ravelijn loopt de muur iets af tot 2,65 m boven NAP. Aan de achterkant gaat de muur in twee stappen terug tot 1,15 m boven NAP. In het midden van de achterzijde, ter hoogte van de aanlegplaats, is de muur slechts 0,5 m boven NAP hoog en steekt daar 0,75 m boven het water uit.


Ravelijn Promers-Turfpoort

Ravelijn Promers-Turfpoort gezien vanaf de Korte Bedekteweg

Ook het aardwerk werd onder handen genomen. Het ravelijn kreeg een laag middenterrein en een aarden borstwering aan de voor- en zijkanten van het ravelijn met het hoogste punt, de zogenaamde vuurlijn, op ca. 4,5 m. Direct achter de borstwering ligt een smal banket voor het opstellen van infanterie en daarachter een brede walgang. In de punt van het ravelijn ligt een open geschutemplacement, aan weerszijden gedekt door traversen. Opritten leiden vanaf de walgang naar het emplacement. De borstwering in de punt is binnenwaarts omgebogen. Dit inrichtingselement was in de 17e eeuw ook op de andere ravelijnen aanwezig en doet denken aan de bombelle die nu nog in de punt van bastion Nieuw Molen te zien is.


Ravelijn Promers-Turfpoort

Het ravelijn gezien vanaf bastion Promers


© text, illustrations: David Kips, 2015
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!