Naar begin

Ravelijn Oud Molen-Katten


Klik voor luchtfoto Ravelijn Oud Molen-Katten

Plattegrond van het ravelijn

Ravelijn Oud Molen-Katten

Ravelijn Oud Molen-Katten ligt aan de noordkant van de vesting, in de vestinggracht tussen de bastions Oud Molen en Katten. Het ravelijn dekt het rechte stuk vestingwal tussen beide bastions (courtine Oud Molen-Katten). Het dateert uit de 18e eeuw en is het enige ravelijn dat nooit een bekledingsmuur heeft gehad. Het heeft geen vaste verbinding met de vesting en er zijn geen gebouwen. Het ravelijn is dicht met bomen en struiken begroeid. Langs de gehele oostkant van het ravelijn is een aarden borstwering aanwezig van circa 2 m hoog ten opzichte van het middenterrein. Deze borstwering verkeert in sterk vervallen staat. Ook langs de westkant liggen restanten van een borstwering. Op diverse plaatsen zijn sporen zichtbaar van oude vergravingen waarbij zand van het ravelijn is weggehaald. Aan de kant van de vesting is de ligging van het oude haventje herkenbaar.


Ravelijn Oud Molen-Katten

Ravelijn Oud Molen-Katten gezien vanuit de vesting


© text, illustrations: David Kips, 2015
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!