Naar begin


Ravelijn Oranje-Promers

Klik op de gebouwen voor meer informatie

Klik voor luchtfoto Ravelijn Oranje-Promers Klik hier voor wachthuis Q' Klik hier voor wachthuis P'

Ravelijn Oranje-Promers

        Ravelijn Oranje-Promers. Gebouwen:

Ravelijn Oranje-Promers ligt in de vestinggracht aan de zuidoostkant van de vesting, voor de Utrechtse Poort, halverwege de courtine tussen bastions Oranje en Promers. Het ravelijn is altijd met de vesting verbonden geweest en had aanvankelijk geen gebouwen. De oorspronkelijke inrichting bestond uit een aarden borstwering met daarachter een walgang en in de punt van het ravelijn een open geschutemplacement. Als onderdeel van de vernieuwing van de vesting werd het ravelijn in 1877-'79 opnieuw ingericht. Er kwamen twee bomvrije wachthuizen, naast elkaar gelegen aan weerskanten van het ravelijn. De ongedekte voorgevels zijn naar de vesting gekeerd. In de punt van het ravelijn werd een gebogen borstwering aangelegd met de vuurlijn op 5,7 m. Achter borstwering kwamen vijf open geschutemplacementen, zijdelings gedekt door traversen. Achter de emplacementen langs liep een walgang die vanaf het middenterrein bereikbaar was via twee tussen de wachthuizen doorlopende opritten. De gebogen borstwering met de daarachter gelegen geschutemplacementen en traversen zijn bij een recente restauratie van het ravelijn hersteld. Omdat de wegverbinding tussen het ravelijn en de Utrechtse Poort tijdens een belg zou worden verbroken, werd in de naar de vesting gekeerde zijde van het ravelijn een aanlegplaats voor vaartuigen gemaakt. Hiervoor werd de bekledingsmuur over een lengte van tien meter verwijderd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd naast de Utrechtse Poort een nieuwe uitweg gemaakt die net als de oude weg over het ravelijn kwam te lopen. De vesting bevond zich gedurende de gehele oorlog in staat van verdediging en al kort na de mobilisatie was bij elk der wachthuizen een batterij artillerie geplaatst waarmee de vestinggracht aan weerskanten van het ravelijn werd bestreken. In de loop van de oorlog werden deze vervangen door één batterij artillerie in de keel van het ravelijn. Deze moest met kartetsen de voorgelegen gracht en de bedekte weg onder vuur nemen als de Nederlandse troepen door de vesting zouden moeten terugtrekken.

Tussen het ravelijn en de Utrechtse Poort werd in 1920 een plantsoen ingericht ter ere van de in 1670 in Naarden begraven wijsgeer Comenius. In 2000 is de oude wegindeling vanuit de Utrechtse Poort over het ravelijn naar de Bedekteweg hersteld en ingericht als voet- en fietspad. De autoweg naar de naast de poort gelegen doorbraak uit 1915, kwam over een losliggende dam door de vestinggracht te lopen. Het standbeeld van Comenius van de Tsjechische kunstenaar Vincenc Makovsky kreeg een nieuwe plek aan de Marktstraat bij de Grote Kerk.


© text, illustrations: David Kips, 2015
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!