Naar begin


Ravelijn Nieuw Molen-Oud Molen

Klik op het gebouw voor meer informatie

Klik voor luchtfoto Ravelijn Nieuw Molen-Oud Molen Klik hier voor wachthuis O'

Ravelijn Nieuw Molen-Oud Molen

        Ravelijn Nieuw Molen-Oud Molen. Gebouwen:

Ravelijn Nieuw Molen-Oud Molen ligt in de vestinggracht aan de noordwestkant van de vesting, voor de voormalige Amsterdamse Poort (afgebroken 1915), halverwege het rechte stuk vestingwal tussen de bastions Nieuw Molen en Oud Molen. Het ravelijn heeft een aarden borstwering langs de voor- en zijkanten. De naar de vesting gekeerde achterzijde heeft geen borstwering. In de punt van het ravelijn ligt achter de borstwering het restant van een open geschutemplacement uit de 19e eeuw. Het emplacement wordt aan de zuidkant gedekt door een tot rugweer omgebogen travers. Al deze aardwerken zijn sterk vervallen. De wal van ravelijn is aan de grachtzijde voorzien van een bekledingsmuur. De muur heeft bij de punt van het ravelijn een hoogte van 3,2 m boven NAP. Omdat de gracht een niveau heeft van 0,3 m ónder NAP, steekt de muur 3,5 m boven het water uit. Vanaf de punt loopt de muur naar beide zijden geleidelijk af tot ongeveer 3 m boven NAP op de hoeken van de flanken. Op de flanken blijft de muur op constante hoogte maar aan de achterkant van het ravelijn gaat hij in één stap in hoogte terug van 3 m tot 1,5 m boven NAP.

Het ravelijn is altijd door de Amsterdamsestraatweg met de vesting verbonden geweest. Vroeger liep de straatweg over de grachten aan weerskanten van het ravelijn over een lange houten brug. Vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw zijn deze bruggen door dammen vervangen. Het ravelijn heeft slechts één gebouw: een wachtgebouw met een munitiemagazijn dat in 1878 is aangelegd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een deel van de bekledingsmuur aan de achterkant van het ravelijn afgebroken om de hier lopende Amsterdamsestraatweg te verbreden. Onder de weg zijn nog restanten van de muur aanwezig. In 1980-'82 werden de bekledingsmuur van het ravelijn en de geven van het wachtgebouw gerestaureerd. Tegen de bekledingsmuur, in het water naast het talud van de Amsterdamsestraatweg, bevindt zich een historische oude peilschaal van natuursteen die het zogenaamde Leliepeil aangeeft.

Ravelijn Nieuw Molen-Oud Molen

Ravelijn Nieuw Molen-Oud Molen gezien vanaf bastion Nieuw Molen


© text, illustrations: David Kips, 2015
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!