Naar begin


Ravelijn Katten-Oranje


Klik voor luchtfoto Ravelijn Katten-Oranje

Plattegrond van het ravelijn

Ravelijn Katten-Oranje

Ravelijn Katten-Oranje ligt aan de oostkant van de vesting, tussen de bastions Katten en Oranje. Het ravelijn dekt het rechte stuk vestingwal tussen beide bastions (courtine Katten-Oranje). Dat is de kleinste courtine van de vesting en het ravelijn is dan ook het kleinste ravelijn van de vesting en het enige zonder flanken. Toch was het een belangrijk voor de verdediging omdat het ravelijn in het centrum van de waarschijnlijke aanvalsrichting lag. Het ravelijn heeft geen gebouwen. De inrichting bestond uit een aarden borstwering langs de voorkanten van het ravelijn, aan de grachtzijde voorzien van een bekledingsmuur. Achter die borstwering lag een walgang voor het opstellen van geschut. De naar de vesting gekeerde zijde had geen borstwering. Vanaf het lager gelegen middenterrein liep een oprit naar de walgang achter de punt. Er was geen haventje zoals bij de andere ravelijnen.

Bij de vernieuwing van de vesting in de jaren zeventig van de 19e eeuw waren er plannen om kanonkazematten en andere gebouwen op het ravelijn aan te leggen maar uiteindelijk is daar niets van gekomen. Wel werd de borstwering van de punt van het ravelijn verhoogd en werd daarachter een open geschutemplacement aangelegd. In de naar de vesting gekeerde achterzijde kwam een aanlegplaats met een oprit naar het middenterrein. In het begin van de Eerste Wereldoorlog stond op het ravelijn geschut opgesteld waarmee de Oostdijk kon worden bestreken. Tegenwoordig is het ravelijn met bomen en struiken overgroeid. De borstwering en de andere aardwerken zijn verdwenen en van de oude inrichting is daardoor niets meer over. De bekledingsmuren zijn deels gesloopt en overigens sterk vervallen. De muren zijn aan de binnenkant deels ontgrond zodat de steunberen in het zicht liggen.


Ravelijn Katten-Oranje

Het ravelijn Katten-Oranje gezien vanaf de vestingwal


© text, illustrations: David Kips, 2015
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!