Courtine Oud Molen-Katten
Naar begin

Onderdoorgang e (Courtine Oud Molen-Katten)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Courtine Oud Molen-Katten    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Onderdoorgang e


Plattegrond (situatie 1879)

Onderdoorgang e


Dit is een van de oudere gebouwen van de vesting. Het dateert uit de tijd van de aanleg van de vesting in de 17e eeuw. Het is een eenvoudige, rechte, overwelfde doorgang van 17 meter lang en 2,2 meter breed. Het halfcirkelvormig gewelf is in de top 2,6 meter hoog. In de vleugelmuren aan de grachtzijde zijn gleuven aangebracht voor het plaatsen van schotplanken. Hiermee kon de onderdoorgang worden afgesloten als het buitendijkse land onderliep. De onderdoorgang heeft een bestrating van klinkers.