Courtine Oud Molen-Katten
Naar begin

Onderdoorgang d (Courtine Oud Molen-Katten)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Courtine Oud Molen-Katten    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw d

Plattegrond (situatie 1879)


Dit gebouw dateert uit de tijd van de vestingaanleg in 1673-'85. Het is een rechte, ruim 16 meter lange en 2,35 m brede overwelfde doorgang. Het halfcirkelvormige gewelf is 2,6 m hoog in de top. In de vleugelmuren aan de grachtzijde zijn schotplankgleuven aangebracht om de poterne 's winters, bij onderlopen van het buitendijkse land, te kunnen afsluiten. De doorgang kon worden verwarmd en zonodig 12 man huisvesten.