Naar courtine Katten-Oranje
Naar begin

Gebouw a. Onderdoorgang (Courtine Katten-Oranje)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar courtine Katten-Oranje    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw a

Toegang grachtzijde


Gebouw a

Plattegrond (situatie 1879)


Dit gebouw dateert uit 1673-'78. Het is een rechte overwelfde doorgang (poterne) van ruim 16 meter lang, 2,3 meter breed en 2,5 meter hoog. Het geeft vanuit de vesting toegang tot de voorwal. In oorlogstijd kon de poterne als schuil- en werkplaats worden gebruikt. In de 18e eeuw werden de poternes in Naarden aan burgers verhuurd voor het kweken van asperges. In 1747 werden er Franse krijgsgevangenen in ondergebracht. In de vleugelmuren aan de grachtzijde bevinden zich sponningen waarin 's winters schotplanken werden geplaatst voor als het buitendijkse land onder water zou lopen.


Gebouw a

Schotplanksleuven in het metselwerk aan de grachtzijde