Naar bastion Oud Molen
Naar begin

Woning X. Wachterswoning

Kooltjesbuurt 5


© text, illustrations: David Kips, 2015
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar bastion Oud Molen    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Wachterswong X

Voormalige woning wachter der militaire gebouwen te Naarden


Dit eenvoudige stenen gebouw met pannendak en een zolder was in 1877 eigendom van aannemer A.Dammers van Seters. Deze gebruikte het als directiekeet voor het werk aan de vernieuwing van de vesting toen onder meer de nu achter het huis gelegen bomvrije militaire bakkerij werd aangelegd. De directiekeet had een aanbouw aan de achterzijde die plaats moest maken voor de aarddekking van de bakkerij. In de dakkap en de achtergevel zijn de sporen van de voormalige aanbouw nog herkenbaar.

In 1879 werd het gebouw door Van Seters voor 1600 gulden aan het Rijk verkocht. Het ging dienen als woning voor de wachter der militaire gebouwen te Naarden. De eerste bewoner als zodanig was Frederik Sander Jansen, een gepensioneerd adjudant-onderofficier van het Nederlands-Indische leger. Jansen mocht het huis kosteloos bewonen. Wel werd zijn dagelijkse toelage met een kwartje teruggebracht tot 50 cent. In 1905 werd het naastgelegen woonhuis op nummer 7 als wachterswoning bestemd en kwam het gebouw ter beschikking van het garnizoen.