Naar courtine Oud Molen-Katten
Naar bastion Oud Molen
Naar begin

Voormalige stoomweverij. Daarna militair wapen- en kledingmagazijn (Kooltjesbuurt 9-13)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar courtine Oud Molen-Katten    Naar bastion Oud Molen    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Kledingmagazijn


Plattegrond stoomweverij (situatie 1876)

Voormalige stoomweverij, wapen- en kledingmagazijn

1. Weverij (oorspronkelijke fabriekshal). 2. Machinekamer. 3. Ketelhuis. 4. Schoorsteen
5. Steenkolenloods. 6. Nieuwe hal. 7. Trap naar verdieping (kantoor en magazijn)


Het gebouw ingericht als militair wapen- en kledingmagazijn
(situatie 1888)

Voormalig wapen- en kledingmagazijn

1. Kledingmagazijn. 2. Kantoor. 3. Toiletten. 4. Wapenkamer artillerie. 5. Poetskamer artillerie. 6. Wapenkamer infanterie. 7. Poetskamer infanterie

Het niet-genummerde deel van het voorgebouw was woning van een militair


Kledingmagazijn   Kledingmagazijn

Ingang kledingmagazijn (links). Ingang wapenmagazijn infanterie (rechts)


Dit 19e-eeuwse gebouw, een voormalige stoomweverij, werd in twee fasen gebouwd. Het oudste deel is de linkervleugel uit 1868 (Kooltjesbuurt 9). Achterin lag de machinekamer en het ketelhuis voor de stoommachine. Achter het ketelhuis stond een grote, ronde schoorsteen (nu afgebroken). De veel bredere rechtervleugel (Kooltjesbuurt 11-13) werd in 1872 tegen het oude gebouw aangeplaatst als uitbreiding van de weverij. De nieuwe vleugel heeft twee spitse pannendaken gescheiden door een zakgoot die in het gebouw wordt ondersteund door een rij van zes gietijzeren pilaren. Waarschijnlijk is toen ook het voorgebouw geplaatst dat het gebouw haar karakteristieke uitstraling geeft. Dit voorgebouw is opvallend smal. De diepte is slechts 2,65 meter. Het heeft als enig deel van het gebouw een verdieping, wat het gebouw groter doet lijken dan het is.


Kledingmagazijn     Kledingmagazijn

In de stomerij periode was de verdieping van het voorgebouw kantoor en magazijn


De stoomweverij was eigendom van de Amsterdamse fabrikant J.A.Bos en was opgezet met steun van het bestuur van Naarden en subsidie van het stedelijk Armenbestuur. Er werkten vooral armlastige Naarders die er jute koffiezakken maakten. Tijdens de vernieuwing van de vesting werd het gebouw in 1876 aangekocht door het Rijk en ingericht als artilleriemagazijn. In de linkerhelft van het voorgebouw kwam een woning voor een militair, de Conducteur van de Artillerie. De andere helft van de verdieping werd ingericht als kantoor.

In 1888 kreeg het gebouw een nieuwe bestemming. Het linkerdeel (Kooltjesbuurt 9) werd garnizoenskledingmagazijn. In de rest van het gebouw kwamen wapenkamers, één voor de infanterie en één voor de artillerie, elk met een eigen poetskamer. Het voorgebouw bleef deels woning, deels kantoor.


Kledingmagazijn

Oostgevel. Ingangen wapenkamers


Het gebouw is tot de Tweede Wereldoorlog als wapenmagazijn in gebruik gebleven maar kort na de oorlog werd het door de militairen afgestoten. Vanaf 1949 oefende de Naarder aannemer Haakman er zijn bedrijf uit. In 1990 werd het gebouw, dat inmiddels de status had van beschermd monument, aangekocht door Coen Hagendoorn Bouw BV. In 1993-'94 werd een uitvoerige restauratie en renovatie uitgevoerd. Sindsdien heeft het gebouw een kantoorbestemming.


Kledingmagazijn

Voorgevel van het gebouw in 1888
(Naar een genietekening uit 1888)