Naar bastion Promers
Naar begin

Kantinegebouw bij kazerne Promers


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar bastion Promers    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Kantinegebouw


Plattegrond (situatie 1880)

Kantinegebouw

1. Ingang en voorportaal. 2. Kantine voor de soldaten. 3. Biljartzaal
4. Keuken (met buffetten). 5. Trap (naar zolder) en achter-uitgang
6. Wachtverblijf voor officieren. 7. Kantine voor onderofficieren


Kantinegebouw   Kantinegebouw  

Voormalige hoofdingang (links) en westgevel (rechts)
In het gebouw is nu de VVV gevestigd


Dit gebouw uit 1880 was de kantine voor de soldaten die in de vesting waren gelegerd, met name voor de manschappen uit de nabijgelegen Promerskazerne (gebouw N). Het bevatte een ontspanningszaal, een biljartzaal en een keuken. De onderofficieren hadden een eigen ruimte. Onder lokaal 3 en het daarnaast gelegen trapportaal (zie plattegrond) is een kelder. De trap leidde naar een zolder. De kantine voorzag tientallen jaren in wat gezelligheid voor de dienstplichtigen die in de kille militaire gebouwen van de vesting waren ondergebracht. Sommige uitbaters werden een begrip voor de kazernebevolking. Zoals de familie Ochse die de soldaten in de jaren derting van de vorige eeuw voor een dubbeltje van koffie met een gevulde koek voorzag. Tegenwoordig is de VVV in het gebouw gevestigd.