Naar overzicht Infirmerie
Naar begin

Infirmerie. Lijkenhuisje


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar overzicht Infirmerie    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Lijkenhuisje

Lijkenhuisje van de voormalige Infirmerie. De deur rechts is de oude toegang.
De toegang met rolluik is later aangebracht.
(Foto: Google Maps)


Lijkenhuisje

Plattegrond (situatie ca.1879)


In de uiterste hoek van de voormalige tuin stond een gebouwtje dat diende als lijkenhuis. Het was een klein rechthoekig gebouwtje, van binnen 3,5 meter diep met slechts één lokaal. De toegang was op het oosten gericht, dus niet naar de weg zoals in de huidige situatie. Het gebouw was door een houten schutting afgescheiden van de openbare weg. Van oorsprong een eenvoudig stenen gebouw met een plavuizen vloer en pannendak, is het nu aanmerkelijk vergroot. In de dakconstructie is op de luchtfoto nog duidelijk het oudste deel te onderscheiden omdat de dakkap van het oude gebouw haaks op die van de latere uitbreiding staat.