Naar overzicht Infirmerie
Naar begin

Infirmerie. Apotheekgebouw


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar overzicht Infirmerie    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Apotheek

Plattegrond (situatie ca.1880): 1. Tisanerie 2. Portaal. 3. Visitatiekamer
4. Apotheek. 5. Geneeskundig bureau. a. Luikje voor uitreiken medicijnen


Dit stenen gebouw (nu Ruysdaelplein 31-33) werd in 1879 gebouwd als uitbreiding van het hospitaal. Behalve de eigenlijke apotheek was er het geneekundig burau gevestigd en een tisanerie, waar aftreksels van geneeskrachtige kruiden werden gemaakt.

Tegen de oostelijke zijgevel was een aanbouw gemaakt. Hierdoor konden medicijnen worden uitgereikt zonder dat het ziekenhuiscomplex werd betreden. De aanbouw is verdwenen maar op dezelfde plaats is nu een klein venster aanwezig dat hetzelfde doel gediend zal hebben. Onder het voormalige tisanerielokaal bevindt zich een kelder.