Naar begin

Geniehuis en Landweerbureau

Marktstraat 32


© text, illustrations: David Kips, 2015.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Klik voor Geniehuis Marktstraat

Foto: www.tgooi.info


Plattegrond begane grond
Situatie circa 1879

Brandspuithuis Kloosterstraat

1. Gang. 2, 3. Woonhuis. 4. Archiefkamer
5. Trap naar verdieping. 6. Toiletten


Dit gebouw is een rijksmonument, mogelijk uit 1780. In 1862 werd het aangekocht door het Rijk. De aankoop omvatte het huidige gebouw van twee verdiepingen aan de Marktstraat, het daarachter gelegen erf en een gebouwtje aan de andere kant van dat erf. Dit had eveneens twee verdiepingen en lag aan de Wuijvert, een straatje dat evenwijdig loopt aan de Marktstraat. Het huis werd bestemd voor de dienst der Genie, de militaire dienst die in Naarden verantwoordelijk was voor de militaire gebouwen en werken van de vesting.

De Genie gebruikte het voorhuis aan de Marktstraat als woonhuis voor militairen. Bewoners betaalden het Rijk 15 gulden huur per maand. De achterkamer werd later ingericht tot archief. Het huisje aan de Wuijvert diende tot bureau. Later werden er geniegoederen opgeborgen. Als bewoners kwamen in de eerste plaats officieren in aanmerking. Zo woonden er achtereenvolgens de elkaar in Naarden opvolgende Eerstaanwezend Ingenieurs der Genie J.A. Schuurman en François Ermerins en Genie Commandant J.E.N. Schimmelpennick van der Oye. Als hoogste officieren der Genie in Naarden speelden alle drie een belangrijke rol in de vernieuwing van de vesting in de jaren zeventig van de 19e eeuw. Later diende het gebouw als opzichterswoning.

In 1907 verhuisde de Genie naar de Rijkskeet, een gebouw aan de Oostwalstraat en werd hier het bureau en het magazijn van het 20e Landweerdistrict gevestigd. In 1921 doet het weer dienst als woning, dan voor de wachter van de militaire gebouwen in Naarden.

Momenteel is in het pand de firma Mouthaan Antieke Uurwerken gevestigd.