Naar courtine Promers-Turfpoort
Naar bastion Turfpoort
Naar begin

Gebouw V. Kanonkelders (Courtine Promers-Turfpoort)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar courtine Promers-Turfpoort    Naar bastion Turfpoort    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw V


Plattegrond (situatie 1879)

Gebouw V

1 en 2. Kanonkelders. 3. Gang. 4. Gang naar lage linkerflank


Dit gebouw dateert uit de tijd van de aanleg van de vesting in 1679-'85. Het bestaat uit een overwelfde doorgang en twee kanonkelders. De doorgang leidt vanuit de vesting naar de lage linkerflank van bastion Turfpoort. De gang is 29 meter lang, ruim 2 meter breed en heeft een halfcirkelvormig gewelf. Een zijgang leidt naar twee kanonkelders in de hoek van de courtine Turfpoort-Promers. De schietgaten kijken uit over het water vóór de lage flank. In de zijgang bevinden zich twee ruim 3 meter brede munitienissen.