Naar bastion Promers
Naar begin

Gebouw P. Kanonkelders (Bastion Promers)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar bastion Promers    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw P

Schietgaten van gebouw P


Plattegrond (situatie 1879)

Gebouw P

1. Toegang op lage flank. 2. Buskruitmagazijn. 3. Gang naar waterpoortje. 4 t/m 8. Kanonkelders. 9. Luistergang. 10. Gang naar middenterrein. 11. Verlenging uit 19e eeuw. 12. Gang tussen lage flank en middenterrein. 13. Gang naar kanonkelders bij kazerne Promers (Reichese kazematten)


Gebouw P   Gebouw P   Gebouw P

Toegang gebouw P op lage flank.  Schietgaten kanonkelders


Dit gebouw is gemaakt bij de aanleg van de vesting in 1679-'85. Het is vrijwel identiek aan gebouw T op hetzelfde bastion, alleen is het gespiegeld ten opzichte van een lijn getrokken door het midden van het bastion. Het bestaat uit een vijftal kanonkelders met bijbehorend gangenstelsel en een kruitmagazijn. Vanaf de lage flank van het bastion loopt een 24 meter lange overwelfde gang naar de kanonkelders die naast elkaar in de linker voorkant van het bastion liggen. Een zijgang (de zg. waterpoterne) loopt naar een poortje dat uitkomt op het water vóór de lage flank. De kanonkelders zijn elk 2 m hoog, 3 m breed en 6 m diep en voorzien van een luchtkoker voor de afvoer van de rook die vrijkwam bij het afvuren van het hier opgestelde geschut.


Gebouw P   Gebouw P   Gebouw P

Waterpoortje. Toegang buskruitmagazijn. Ontluchtingskokers


Vanaf de laatste kanonkelder loopt een ruim 56 m lange luistergang in de richting van de punt van het bastion. Een zijgang leidt vanuit de luistergang naar het middenterrein. In 1884 werd de zijgang verlengd met een 8 m lange koker van cementbeton. De uitgang van deze zijgang op het middenterrein is vrijwel verdwenen onder de aarde van de hier steil oprijzende borstwering. Slechts een klein gedeelte van het steenwerk komt nog boven de grond uit. Naast de toegang op de lage flank ligt een kruitmagazijn met een eigen ingang voor 201 ton buskruit. Het magazijn bestaat uit één lokaal van 5 x 5 m en heeft rondom spouwmuren om het beter droog te houden. Het gewelf rust in het midden op een vierkante gemetselde zuil. Naast het kruitmagazijn ligt een overwelfde doorgang vanaf de lage flank van het bastion naar het middenterrein. In 1876-'77 werd vanuit deze gang een verbinding gemaakt met de kanonkelders van de toen aangelegde Promerskazerne.


Gebouw P   Gebouw P

Ingangen van doorgang tussen lage flank (links) en middenterrein (rechts)