Naar courtine Oranje-Promers
Naar bastion Promers
Naar begin

Gebouw O. Kanonkelders (Courtine Oranje-Promers)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar courtine Oranje-Promers    Naar bastion Promers    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw O


Plattegrond (situatie 1879)

Gebouw O

1 en 2. Kanonkelders. 3. Gang naar kazerne Promers


Dit gebouw ligt op het uiteinde van de courtine Oranje-Promers, tegen de lage flank van bastion Promers. Het is bij de aanleg van de vesting in 1679-'85 gebouwd en bevat twee kanonkelders. Mogelijk is het schietgat van de westelijke kanonkelder later naar het oosten toe verplaatst. Oorspronkelijk was het gebouw alleen toegankelijk door een overwelfde gang vanaf de lage flank. In deze gang zijn twee munitienissen.


Gebouw O

Toegang op lage flank


Bij de aanleg van kazerne Promers (gebouw N) in de keel van het bastion, werd de gang van het gebouw met de nieuwe kazerne verbonden. In de kanonkelders werden de ziekenvader en de hospitaalsoldaten ondergebracht die dienst deden in de ziekenzalen van de kazerne, samen met de huismeester. De toegang tot het gebouw op de lage flank wordt afgeschermd door een circa 12 meter lange vleugelmuur die haaks op de voorgevel staat. Deze wordt beschermd door een aarddekking van verscheidene meters dik en hoog. De vleugelmuur is eveneens in 1875-'77 aangelegd.


Gebouw O

Hoeksteen van de bekledingsmuur


Het wachtgebouw bestaat uit twee vleugels aan weerskanten van een poort over de doorgang. De muren van die poort springen aan de zijden iets naar voren en vormen twee torentjes die, voorzien van schietgaten en onderling verbonden door een borstwering, de suggestie wekken van een massief centrumgebouw met hoektorens. Boven de doorgang is een nis met daarin een beeldje van een op zijn achterpoten staande leeuw. Het is de leeuw uit het staatswapen met in een poot wwn opgeheven zwaard en in de andere een bundel met zeven pijlen, het symbool van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de voorloper van ons huidige koninkrijk. Links en rechts van de nis vormen muurankers het jaartal 1877. Tegen de torentjes zijn plaquettes aangebracht met afbeeldingen van de toenmalige koning Willem III en diens eerste vrouw Sophia.