Naar bastion Oranje
Naar courtine Oranje-Promers
Naar begin

Gebouw L. Kanonkelders (Courtine Oranje-Promers)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar bastion Oranje    Naar courtine Oranje-Promers    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw L

Schietgaten van gebouw L


Plattegrond (situatie 1879)

Gebouw L

1 en 2. Kanonkelders. 3 en 4. Gang


Dit gebouw dateert uit 1679-'85. Het bestaat uit een overwelfde doorgang vanuit de vesting naar de lage rechterflank van bastion Oranje. De doorgang is 30 meter lang en 1,9 meter breed en heeft een halfcirkelvormig gewelf. Zoals ook in enkele andere gebouwen van de vesting is gebeurd, werden in 1881 twee 12 cm diepe sleuven aan weerszijden in de muren van de doorgang uitgehakt om kanonnen op hun affuit door de gang te kunnen rijden. De aslengte van de affuit (1,91 m) was daarvoor anders te lang.

Een zijgang leidt naar twee kanonkelders in de hoek van de courtine Oranje-Promers. De schietgaten kijken uit over het water vóór de lage flank. In de zijgang bevinden zich twee 2,8 meter brede munitienissen. Onder de huidige schietgaten zijn in het metselwerk natuurstenen restanten van oudere, ronde schietgaten aanwezig.


Gebouw L   Gebouw L

Ingang vanaf lage flank (links) en toegang vanuit de vesting (rechts)