Naar bastion Oranje
Naar begin

Gebouw K. Kanonkelders (Bastion Oranje)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar bastion Oranje    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw K

Schietgaten van gebouw K


Plattegrond (situatie 1879)

Gebouw K

1 t/m 5. Kanonkelders. 6. Doorgang naar kanonkelders
7. Gang naar waterpoortje. 8. Buskruitmagazijn


Gebouw K   Gebouw K

Ingangen kruitmagazijn en kanonkelders (links). Waterpoortje (rechts)


Dit gebouw dateert uit de tijd van de vestingaanleg in 1679-'85. Het ligt in de rechterface van het bastion. Het bestaat uit 5 naast elkaar gelegen kanonkelders met een kruitmagazijn en het bijbehorende gangenstelsel. De kanonkelders zijn bereikbaar vanaf de lage flank van het bastion door een 27 meter lange gang. Elke kanonkelder is 6 meter diep, 3 meter breed en (in de top van het gewelf) 2,5 meter hoog. Elke kelder heeft een ontluchtingskoker voor afvoer van de rook en kruitdamp na het afvuren van de kanonnen. In de 19de eeuw waren twee van de kelders ingericht voor het onderbrengen van manschappen.

Een zijgang (de zg. waterpoterne) leidt naar een poortje dat uitkomt boven het water vóór de lage flank. Dit poortje kon bij een beleg worden gebruikt om bootjes uit te rusten voor het bevoorraden van de ravelijnen, de versterkte eilandjes in de vestinggracht. Ook konden hiervandaan troepen naar de bedekte weg worden gebracht.

Naast de toegang tot de kanonkelders ligt het kruitmagazijn. Het magazijn heeft een eigen ingang en bestaat uit één vierkant gewelfd lokaal van 5 bij 5 meter. Het gewelf wordt in het midden gestut door een vierkante gemetselde pilaar van 1 bij 1 meter. Het magazijn is voorzien van een spouwmuur. Er kon 201 ton kruit worden geborgen. In 1881 is aan weerskanten in de muren van de gang naar de kanonkelders een 12 cm diepe sleuf uitgehakt om met kanonnen op affuiten door de gangen te kunnen manoeuvreren. De aslengte van de affuiten (1,91 cm) was daarvoor anders te lang.