Naar bastion Oranje
Naar begin

Gebouw H. Mortierkazematten (Bastion Oranje)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar bastion Oranje    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw H


Plattegrond (situatie 1879)

Gebouw H

1, 2 en 3. Kanonkelders. 4 en 5. Onderkomens officieren. 6 en 7. Portaal. 8. Buskruitmagazijn
9. Munitiemagazijn. 10. Onderkomen manschappen. 11 en 12. Onderkomens onderofficieren
13. Toiletten. 14. Gang naar kazerne Oranje (gebouw G)


Gebouw H

Schietgaten kanonkelders (grachtzijde)


Dit gebouw uit 1875 ligt onder de borstwering in de punt van bastion Oranje, met de voorgevel op het middenterrein. Achterin het gebouw liggen naast elkaar drie kanonkelders. De kanonkelders liggen als het ware in een kuil doordat de borstwering voor het gebouw steil afdaalt naar de schietgaten van de kanonkelders. De schietgaten zijn hierdoor geheel onttrokken aan het gezicht van een mogelijke aanvaller. Dit kon omdat de kelders bestemd waren voor mortieren, en een mortier schiet schuin omhoog, met een grote boog. Vanuit de kelders kon de voor het bastion gelegen Oostdijk onder vuur worden genomen, of door het afschieten van lichtkogels worden verlicht. Twee van de kelders hebben diepe, 2 meter hoge munitienissen die met schuifdeuren konden worden afgesloten. De schietgaten van de kanonkelders zijn nu voorzien van kozijnen met ramen.

Achter de kanonkelders liggen twee verblijfsruimten voor officieren, een buskruitmagazijn (243 ton) en een munitiemagazijn in de vorm van een zogenaamd ringvertrek. Dit is een cirkelvormige ruimte met een doorsnede van 4 meter. In het midden staat een ronde pilaar van 1 meter doorsnede.


Gebouw H

Opvallend hoge voorgevel voor een gebouw zonder verdieping: de lokalen zijn
slechts zo hoog als de onderste rollaag in het metselwerk boven de toegang


De toegang tot de kanonkelders wordt gevormd door een 18 meter lange doorgang aan de westkant van het gebouw. Deze 5 meter brede gang kon tevens dienen als manschappenonderkomen. Aan de voorkant van het gebouw lagen naast deze doorgang nog 2 logiesruimten. In totaal konden er 55 man worden ondergebracht.

Het gebouw heeft twee haaks op de voorgevel staande vleugelmuren met links een privaat en rechts een schildwachtnis. De aarddekking van het gebouw is ruim 5 meter dik. De kruin ervan ligt 10,8 meter boven NAP. Een onderaardse gang vormt een verbinding met kazerne Oranje (gebouw G) in de keel van het bastion. In de Eerste Wereldoorlog waren in het gebouw de manschappen ondergebracht van het 16e Bataljon Landweer Infanterie die deel uitmaakten van de bezetting van het voor het bastion gelegen stuk van de bedekte weg.


Gebouw H   Gebouw H. Schildwachtnis in voorgevel   Gebouw H

Metselwerk kanonkelders. Schildwachtnis in voorgevel