Naar bastion Oranje
Naar begin

Gebouw G. Kazerne (Bastion Oranje)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar bastion Oranje    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw G. Kazerne Oranje


Plattegrond kazerne Oranje (situatie 1879)

Gebouw G. Kazerne Oranje

1, 2. Kanonkelders. 3. Toiletten. 4. Munitiemagazijn. 5. Portaal. 6. Buskruitmagazijn. 7. Gang naar gebouw H (Mortierkazematten). 8, 9, 10 en 11. Onderkomens voor de manschappen. 12. Onderkomen voor officieren. 13. Magazijn voor levensmiddelen. 14. Keuken


Kazerne Oranje   Kazerne Oranje

Voorgevel kazerne

Gebouw G   Gebouw G

De noordvleugel


De kazerne Oranje is aangelegd in 1875-'78 en ligt in de keel van bastion Oranje. Het gebouw bevat logiesruimte voor 175 manschappen en 3 officieren. De keuken was toegerust voor het bereiden van maaltijden voor 350 man en er is een speciaal magazijn voor levensmiddelen. Waswater werd uit de vestinggracht opgepompt. Voor drinkwater is een regenwaterbak met een capaciteit van 37 m3 onder het gebouw aanwezig. Dit water werd voor gebruik gefilterd. Voor het gebouw was een welput geslagen die was aangesloten op een pomp aan de buitengevel, maar dit water was voor gebruik afgekeurd.

De logiesruimten van de kazerne konden door kachels worden verwarmd. De verlichting gebeurde met petroleumlampen. Wegens het brandgevaar stonden daar met zand gevulde houten bakken bij, die de manschappen dankbaar als spuugbakken gebruikten.


Kazerne Oranje (Gebouw G)  

Schietgaten kanonkelders (grachtzijde)


De linkervleugel van het gebouw bestaat uit twee kanonkelders met magazijnen voor buskruit (170 ton) en munitie. De magazijnen zijn voorzien van spouwmuren. De kanonkelders liggen in de linkerflank van het bastion en de schietgaten kijken uit op de gracht voor de aangrenzende courtine Oranje-Katten. Hier opgesteld geschut bestreek behalve de gracht een strook buitendijks terrein aan de oostkant van de vesting.

Op het rechter uiteinde van de voorgevel van de kazerne is een schildwachtnis. Aan de linkerkant zijn toiletten. Een ruim 35 meter lange, onderaardse gang, verbindt de kazerne met het gebouw met mortierkazematten in de punt van het bastion (Gebouw H). Evenals de kazerne op bastion Katten (Gebouw A) werd ook kazerne Oranje kort na de oplevering door de officier van gezondheid voor bewoning afgekeurd vanwege de vochtigheid en het gebrek aan licht. Maar ook hier werd het advies genegeerd en werden al snel troepen in het gebouw ondergebracht. In de Eerste Wereldoorlog waren in het gebouw infanteristen gelegerd van het 16e Bataljon Landweer Infanterie, een onderdeel van de bezetting van de voor het bastion gelegen deel van de bedekte weg.

Het metselwerk van de voorgevel van de kazerne is voor een militair gebouw uit deze periode rijkelijk versierd.


Gebouw G   Gebouw G   Gebouw G

Gebouw G   Gebouw G

Gebouw G

Versieringen in voorgevel kazerne