Naar courtine Turfpoort-Nieuw Molen
Naar bastion Nieuw Molen
Naar begin

Gebouw B'. Kanonkelders
(Courtine Turfpoort-Nieuw Molen)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar courtine Turfpoort-Nieuw Molen    Naar bastion Nieuw Molen    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw B'


Plattegrond (situatie 1879)

Gebouw B'

1 en 2. Kanonkelders. 3 Gang. 4. Gang naar lage linkerflank


Dit gebouw dateert uit de tijd van de aanleg van de vesting in 1679-'85. Het bestaat uit een overwelfde doorgang vanuit de vesting naar de lage linkerflank van bastion Nieuw Molen en twee kanonkelders. De doorgang is 28 meter lang en ruim 2 meter breed. Een zijgang leidt naar de kanonkelders. In de zijgang bevinden zich twee munitienissen van elk 3,7 meter breed. Elke kanonkelder heeft een schietgat en een luchtkoker. De schietgaten kijken uit over het water voor de lage flank.


Gebouw B'   Gebouw B'

Toegang op lage flank. Schietgaten kanonkelders en luchtkokers


Intrigerend detail is de aanwezigheid van schotplanksponningen in de vleugelmuren aan de stadskant van de doorgang. Dergelijke sponningen dienden in het algemeen om daarin planken of balken te plaatsen om water te weren. Oorsprong en functie van de sponningen hier zijn onbekend. Waar elders in de vesting dergelijke sponningen aanwezig zijn, zoals bij de Zeebrug en de poternes d en e in de courtine Oud Molen-Katten, gaat het steeds om wering van zeewater, namelijk dat van de voormalige Zuiderzee. Daarvan kan hier moeilijk sprake zijn, want de doorgang ligt aan de landzijde van de vesting. Mogelijk dienden ze om de doorgang te kunnen beschermen bij een beschieting vanaf de andere zijde van de vesting. Sponningen met die functie waren ook aanwezig in de raamopeningen van de nu afgebroken Amsterdamse poort, niet ver van dit gebouw verwijderd.