Naar bastion Katten
Naar begin

Gebouw B. Dubbele kanonbergplaats (Bastion Katten)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar bastion Katten    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw B   Gebouw B


Plattegrond (situatie 1879)

Gebouw B

1. Oude (gemetselde) remise. Het hijsgat achterin het
lokaal is nu dichtgemaakt. 2. Betonremise (zie tekst)


Dit uit twee delen bestaande gebouwtje ligt in de binnenruimte van de kat, het hoogste stukje van het bastion. Het diende als bergplaats (remise) voor kanonnen en bood een schuilmogelijkheid aan enkele manschappen. Het oudste, westelijke deel, is van baksteen en werd gebouwd in 1873-'75. Het vormt een onderdeel van de onderliggende kazerne (Gebouw A). Het was bestemd voor 4 kanonnen en bestaat uit een rechthoekig lokaal dat precies boven het projectielenmagazijn van de kazerne ligt. Door een hijsgat in de vloer kon munitie uit het magazijn worden aangevoerd. Kort na het gereedkomen van de remise werd besloten de kanonnen op verhoogde affuiten te plaatsen waardoor er nog slechts ruimte was voor 2 kanonnen.

In 1878 werd daarom tegen de oostgevel een tweede remise geplaatst, bestemd voor 2 kanonnen. Deze remise is iets naar achteren geplaatst, zodat zij niet drukt op de ondergelegen kazerne. Zij bestaat uit een rechthoekig lokaal met twee nissen voor de berging van projectielen. De nieuwbouw werd gemaakt van een toen experimenteel soort beton, zogenaamd brikkenbeton. Hierbij is kleingeslagen baksteenpuin als grondstof gebruikt. Dit werd geen succes toen schietproeven aantoonden dat het resultaat nauwelijks sterker was dan metselwerk. Elders in Nederland is het door de militairen onder meer toegepast in het fort van Abcoude. In de vesting Naarden is het materiaal ook gebruikt voor de aanleg van de keermuur tegenover de kazerne op bastion Oud Molen. In 1994 is de remise gerestaureerd. De sterk verweerde buitenlaag van de betonremise is daarbij verwijderd en vervangen door metselwerk. De stalen deuren werden door houten vervangen.


Gebouw B

De remise ligt pal boven kazerne Katten