Naar bastion Katten
Naar begin

Gebouw A. Kazerne Katten (Bastion Katten)


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar bastion Katten    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Gebouw A. Kazerne Katten


Plattegrond kazerne Katten (situatie 1879)

Gebouw A. Kazerne Katten

1. Toilet voor officieren en onderofficieren. 2. Logies voor 3 officieren. 3. Buskruitmagazijn. 4. Keuken. 5. Magazijn voor levensmiddelen. 6 Magazijn voor buskruit en projectielen. 7. Portaal. 8. Magazijn voor gevulde projectielen. 9. Logies (28 manschappen). 10. Logies (30 manschappen). 11. Logies (32 manschappen). 12. Toilet voor manschappen. 13. Bergplaats


Gebouw A   Gebouw A   Gebouw A

Voorgevel kazerne met bovengelegen kanonbergplaats


Kazerne Katten ligt achter de borstwering van de linkerflank van bastion Katten, grotendeels verscholen onder het aardwerk van het verhoogde centrum van het bastion, de kat. Het gebouw is aangelegd in 1873-'75 en diende voor de legering en verzorging van de bezetting van het bastion bij een belegering. De ongedekte voorzijde van de kazerne is naar het westen gekeerd. Het gebouw is 36 meter lang en bevat logiesruimten voor 3 officieren en 90 manschappen, een keuken met kookgelegenheid voor 130 man en magazijnen voor levensmiddelen en brandstof. De logieslokalen konden met kachels worden verwarmd. Achterin het gebouw liggen twee kruitmagazijnen voor in totaal 269 ton buskruit en een magazijn voor gevulde projectielen. Een hijskoker verbond het achterste magazijn (gevulde projectielen) met een direct boven de kazerne gelegen geschutbergplaats (Gebouw B) maar die verbinding bestaat niet meer. De magazijnen voor kruit en munitie hebben spouwmuren.

Voor de watervoorziening bevindt zich onder het gebouw een regenbak met een capaciteit van 60 m³ waarop twee pompen in de keuken waren aangesloten. Voor het gebouw werd een welwaterput geslagen, die was verbonden met een pomp aan de buitengevel bij lokaal 9. Hoewel de kazerne was gebouwd als onderkomen in oorlogstijd en door de officier van gezondheid kort na het gereedkomen vanwege de vochtigheid en het gebrek aan licht voor bewoning werd afgekeurd, is het gebouw, wegens het ontbreken van voldoende andere geschikte huisvesting toch al snel na de voltooiing in gebruik genomen voor het onderbrengen van een deel van het garnizoen. In de Eerste Wereldoorlog waren er twee secties van het 16e Bataljon Landweer Infanterie gelegerd. Deze troepen maakten deel uit van de bezetting van het voor het bastion gelegen deel van de bedekte weg.