Naar begin


Courtine Oud Molen-Katten

Klik op de gebouwen voor meer informatie

Klik voor luchtfoto Courtine Oud Molen-Katten Klik hier voor poterne e Klik hier voor poterne d Klik hier voor autoherstelwerkplaats Klik hier voor magazijn van de genie Klik hier voor Weeshuiskazerne Klik hier voor militair kleding- en wapenmagazijn Klik hier voor militaire bakkerij/slagerij

Courtine Oud Molen-Katten

        Bastion Katten. Gebouwen:

Courtine Oud Molen-Katten ligt aan de noordkant van de vesting tussen de bastions Nieuw Molen en Katten. De courtine maakte deel uit van de zeewaterkering. Zij bestaat uit een rechte aarden borstwering van ongeveer 7 m boven NAP met een voorwal. De voorwal heeft een bekledingsmuur en is vanuit de vesting te bereiken door twee 17e-eeuwse onderdoorgangen (poternes d en e).

Halverwege wordt de courtine onderbroken door de uitgang van de haven met de Zeebrug. Achter de borstwering ten westen van de Zeebrug liggen restanten van een walgang en een open geschutemplacement, aan weerskanten gedekt door traversen en aan de achterzijde door een lange rugweer. Deze aardwerken zijn met bomen en struiken begroeid en zeer vervallen. Aan de andere kant van de Zeebrug werd nabij de lage flank van bastion Katten een coupure in de wal gemaakt.


© text, illustrations: David Kips, 2015.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!