Naar begin


Courtine Oranje-Promers

Klik op de gebouwen voor meer informatie

Klik voor luchtfoto Courtine Oranje-Promers Klik hier voor gebouw K Klik hier voor gebouw L Klik hier voor Gele Loods Klik hier voor Utrechtse Poort Klik hier voor gebouw O Klik hier voor gebouw P Klik hier voor kazerne Promers Klik hier voor kantine bij kazerne Promers

Courtine Oranje-Promers

        Courtine Katten-Oranje. Gebouwen:

Courtine Oranje-Promers ligt aan de zuidoostkant van de vesting tussen de bastions Oranje en Promers. Hij bestaat uit een rechte borstwering met de kruin op 7,6 m boven NAP. Achter de borstwering ligt een walgang met verschillende open geschutemplacementen die worden gedekt door haaks op de borstwering staande traversen die tot 1 m boven de borstwering uitsteken. De borstwering is aan de grachtkant voorzien van een 3,5 m hoge bekledingsmuur.

Halverwege de courtine ligt de in 1877 gebouwde Utrechtse Poort. Direct naast deze poort wordt de courtine doorsneden door de in 1915 aangelegde Kapitein Meijerweg. De walgang achter de borstwering van het westelijk deel van de courtine, tussen de Utrechtse Poort en bastion Promers, is grotendeels verdwenen. Op beide uiteinden van de courtine ligt, tegen de hoek met de flanken van de aangrenzende bastions, een 17e-eeuws gebouw met twee kanonkelders (gebouwen L en O).

Achter de courtine staan nog twee militaire gebouwen: oostelijk van de Utrechtse Poort de Gele Loods, een bergloods voor de Genie (later de Artillerie) en iets voorbij de doorbraak van de Kapitein Meijerweg een voormalig kantinegebouw dat nu dienst doet als VVV-kantoor.


© text, illustrations: David Kips, 2015.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!