Naar begin


Courtine Katten-Oranje

Klik op de gebouwen voor meer informatie

Klik voor luchtfoto Courtine Katten-Oranje Klik hier voor gebouw E Klik hier voor Militair badhuis Klik hier voor doorgang a Klik hier voor Rijkskeet (Geniehuis) Klik hier voor kanonbergplaats F Klik hier voor gebouw G. Kazerne Oranje

Courtine Katten-Oranje

        Courtine Katten-Oranje. Gebouwen:

Courtine Katten-Oranje ligt aan de oostkant van de vesting en bestaat uit het rechte stuk vestingwal tussen de bastions Katten en Oranje. Halverwege de courtine ligt een 17e eeuwse onderdoorgang (poterne a). Het aardwerk van de noordelijke helft van de courtine, ten noorden van de onderdoorgang, heeft nog grotendeels de oude, 17e-eeuwse indeling. De courtine bestaat hier uit een hoofdwal met aan de stadszijde een walgang en aan de grachtzijde een voorwal met een bekledingsmuur. De voorwal is bereikbaar via de onderdoorgang halverwege de courtine. In de 19e eeuw is de hoofdwal van de gehele courtine verbreed en verhoogd tot 7 m boven NAP. Aan het noordeinde werd in 1877 een nieuwe onderdoorgang gemaakt (gebouw E) die toegang geeft tot de lage flank van bastion Katten en kon dienen als bergplaats voor het daar op te stellen geschut. De aarddekking van dit gebouw steekt ruim 1 m boven de borstwering uit en blokkeert de walgangen van de hoofdwal en de voorwal.

De zuidelijke helft van de courtine is in de jaren 1875-'78 ingrijpend veranderd. Er werden drie open geschutemplacementen aangelegd en een gebouwtje met een bergplaats voor geschut en munitie (gebouw F). De emplacementen werden zijdelings gedekt door de aarddekking van de bergplaats en een travers die 2 m boven de borstwering uitsteekt. Aan de stadszijde van de courtine werd een aarden verhoging gelegd met de kruin op 8 m boven NAP, die als rugweer diende en tevens de toegang tot de remise afschermde voor vijandelijk vuur vanaf het terrein ten zuiden en zuidwesten van de vesting. Om ruimte voor al deze werken te krijgen werd aan de stadszijde een strook grond aan de vesting toegevoegd. Aan de grachtzijde werd ruimte gewonnen door het afgraven van de voorwal en het naar voren brengen van de hoofdwal. De aarde direct achter de bekledingsmuur werd voor een deel weggegraven voor de aanleg van een opstelling voor infanteristen (banket) van 0,8 m breed tot 1,9 m beneden de bovenkant van de muur. In 1987 zijn het aardwerk en de bekledingsmuur van de courtine gerestaureerd.


© text, illustrations: David Kips, 2015.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!