Naar Bedekteweg
Naar begin

Brugwachterswoning. Kapitein Meijerweg 1


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar Bedekteweg    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Brugwachterswoning

Brugwachterswoning in 2008


Brugwachterswoning

Plattegrond begane grond. Situatie 1985


Woning bestemd voor de wachter die de brug over de voorgracht buiten de Utrechtse poort bediende. Gebouwd in 1898 voor 2.484,99 gulden en een halve cent ( 1.129,54). De inrichting was eenvoudig: woonkamer en keuken op de begane grond, twee slaapkamers op zolder. De keuken werd later verplaatst naar een nieuwe aanbouw tegen de zuidgevel. Onder de voornalige keuken is een kelder.

Voor drinkwater werd buiten het gebouw een pijpwel geslagen, verbonden met een pomp in de keuken. In 1908 is de woning aangesloten op de waterleiding. Tijdens de bouw werden in de bodem enige damplanken aangetroffen die deden vermoeden dat daar vroeger een doorvaart door de Bedekteweg is geweest of een gracht. Dat vermoeden werd versterkt toen de pijpwel bij het inslaan werd beschadigd, waarschijnlijk doordat zich in de grond vaste voorwerpen bevonden.