Naar courtine Nieuw Molen-Oud Molen
Naar bastion Oud Molen
Naar begin

Brandspuithuis op bastion Oud Molen


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar courtine Nieuw Molen-Oud Molen    Naar bastion Oud Molen    Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Brandspuithuis


Brandspuithuis

Plattegrond met situatie in 1879: geen ramen en
maar één deur (aan de kant van het Arsenaal)


Het brandspuithuisje is gebouwd in 1877. Oorspronkelijk was het gebouw 11 m lang en 4,75 m breed. Het bevatte slechts één lokaal. De enige toegang bestond uit een dubbele toegangsdeur in de naar het Arsenaal gekeerde oostgevel. Deze deur is daar nu niet meer aanwezig. Ramen ontbraken. Wel waren langs de bovenkant van de muren 19 smalle, langwerpige luchtopeningen aangebracht. Deze waren voorzien van kozijntjes en glasraampjes. Ze zijn nu alleen nog aanwezig in de noordgevel aan de kant van de vestingwal, zij het verborgen achter een aanbouw. Ook boven de toegang aan de westkant en boven de deur aan de oostkant zijn ze nog te zien.

In het gebouwtje waren 6 brandspuiten opgeslagen, tezamen met diverse andere zaken die voor het blussen nodig waren, zoals waterslangen, emmers en ladders. Het gebouw werd beheerd door de magazijnmeester der artillerie.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog is het gebouw ingrijpend veranderd. Aan weinig gebouwen van de vesting is zo veel gesleuteld. Zo is het aan de westzijde aanzienlijk verlengd en is de oude toegangsdeur van de oost- naar de westkant van het gebouw verplaatst. In de oostgevel werd een nieuwe toegangsdeur geplaatst. De naar de gracht gekeerde zuidgevel kreeg twee ingangen en enkele grote ramen. Door al deze ingrepen geeft nu nog slechts de van het Arsenaal afgekeerde westgevel een beeld van het oorspronkelijke uiterlijk van het brandspuithuis.
 


Brandspuithuis

De verplaatste toegang. De binnendeur is later toegevoegd.