Naar kazernecomplex
Naar begin

Brandspuithuis bij Weeshuiskazerne

Kloosterstraat 43


© text, illustrations: David Kips, 2015.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!

Brandspuithuis

Foto: Google Streetview 2015


Brandspuithuis Kloosterstraat

Plattegrond (situatie 1878).
Tekening volgens de aantekeningen op het ontwerp


Het brandspuithuis is gebouwd in 1878 als een eenvoudig stenen gebouwtje van 11,4 bij 4,5 meter met een pannendak. Het is met opzet dichtbij de Weeshuiskazerne geplaatst. Het werd niet eenwijdig aan de rooilijn van de Kloosterstraat gebouwd om het kappen van enkele bomen te voorkomen.

Indeling en uiterlijk van het huisje zijn sinds de bouw ingrijpend veranderd. Oorspronkelijk waren er geen gewone ramen. Wel zaten er rondom, hoog in de muren op regelmatige afstanden smalle langwerpige lichtopeningen. Deze zijn allemaal verdwenen. Sporen ervan zijn nog duidelijk zichtbaar in het metselwerk van de muur aan de huidige tuinkant en achter het linkerluik van het raam in de van de straat afgekeerde korte gevel. De nu aanwezige ramen en de huidige toegangsdeur in de zijgevel zijn later aangebracht.

De enige toegang was een grote dubbele deur in de zuidgevel aan de Kloosterstraat. Het was een deur zoals die nu nog aanwezig is in het brandspuithuisje aan de Nieuwe Haven naast het Arsenaal. Hier is de deur verdwenen en gedeeltelijk vervangen door een raam.

Het gebouw bevatte slechts één ruimte. Er waren zes brandspuiten opgeborgen, samen met het nodige materiaal zoals brandslangen, haken, brandladders, watertonnen, brandzeilen, lantarens en flambouwen met tondeldozen om ze aan te steken. Later heeft het gebouw dienst gedaan als werkplaats van de militaire schoenmaker.

Momenteel is in het pand één van de acht winkels van de Tesselschade-Arbeid Adelt Vereniging gevestigd.