Naar begin


Bastion Turfpoort

Klik op de gebouwen voor meer informatie

Klik voor luchtfoto Bastion Turfpoort Klik hier voor gebouw V Klik hier voor gebouw W Klik hier voor gebouw X Klik hier voor gebouw Y Klik hier voor gebouw Z Klik hier voor gebouw A' Klik hier voor schuilplaats Z1

Bastion Turfpoort

        Bastion Turfpoort. Gebouwen:

Bastion Turfpoort ligt aan de zuidwestkant van de vesting, tussen de bastions Nieuw Molen en Promers. Het ligt op een strategisch belangrijke plaats tegenover het hoge terrein ten zuidwesten van de vesting en de oude weg naar Bussum. Het bastion heeft een spitse punt. Het is een gevuld bastion, wat inhoudt dat het middenterrein is opgehoogd. De borstwering is aan de grachtzijde voorzien van een bekeldingsmuur. Evenals de andere bastions aan de landzijde van de vesting heeft dit bastion gebogen flanken die zijn teruggetrokken tot achter de schouderhoeken van het bastion. Het heeft flanken op twee niveaus, zogenaamde hoge en lage flanken. De kruin van de borstwering aan de voorkanten van het bastion loopt op van 9,4 m boven NAP tot 10,4 m in de punt van het bastion. Achter de borstwering liggen meerdere open geschutemplacementen, aan weerszijden gedekt door haaks op de borstwering staande traversen die 1 tot 2 m boven de borstwering uitsteken. De emplacementen achter de borstwering van de rechter voorkant worden in de rug gedekt door een aarden wal of rugweer met de bovenkant op 10,2 m boven NAP. De borstwering van de hoge flanken is circa 7,5 m hoog.

In beide voorkanten van het bastions zijn 17e-eeuwse kanonkelders en luistergangen aanwezig (gebouwen W en Z). In de courtinehoeken aan weerszijden van het bastion, nabij de lage flanken, bevinden zich eveneens 17e-eeuwse kanonkelders (gebouwen V en A'). In de 19e eeuw werden in het bastion nog twee gebouwen aangelegd. Een gebouw met mortierkazematten en een munitiemagazijn in de punt van het bastion (gebouw Y) en een bergplaats voor geschut achter de linkerflank (gebouw X). Sinds 1955 is het Nederlands Vestingmuseum in het bastion gevestigd.

In 1967-'69 is de bekledingsmuur van de borstwering gerestaureerd. Ook de toegangen tot de poternes (de onderdoorgangen naar de kanonkelders), de gevels van de bomvrije gebouwen en het aardwerk werden hersteld. Van alle bastions in de vesting geeft dit bastion het best de inrichting weer van na de ingrijpende verbeteringen van de vesting in het laatste kwart van de 19e eeuw. Alleen op de linker lage flank waar een travers verdween en diverse embrasures (schietgaten) voor het geschut zijn gemaakt, is de indeling veranderd.

Voor het bastion heeft lange tijd een smalle houten voetgangersbrug over de vestinggracht gelegen, de zogenaamde Kippenbrug, met aansluitend een voetpad over het bastion naar de Turfpoortstraat. De brug was in 1879 aangelegd om de verbinding met Bussum te verbeteren. Met de opening van de Burgemeester Van Wettumweg in 1939 kwam een nieuwe en betere verbinding met Bussum tot stand en raakte de Kippenbrug in verval. In de Tweede Wereldoorlog (1940-'45), tijdens de hongerwinter van 1944-'45, werd de bovenbouw van de brug door inwoners van Naarden voor brandstof gesloopt. In 1955 werd de brug hersteld, maar in 1969 is zij definitief afgebroken bij een uitbreiding van het vestingmuseum.


© text, illustrations: David Kips, 2015.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!