Naar begin


Bastion Promers

Klik op de gebouwen voor meer informatie

Klik voor luchtfoto Bastion Promers Klik hier voor kazerne Promers Klik hier voor gebouw O Klik hier voor gebouw P Klik hier voor gebouw Q Klik hier voor gebouw R Klik hier voor gebouw S Klik hier voor gebouw T Klik hier voor gebouw U Klik hier voor militaire kantine Klik hier voor bureaugebouw Klik hier voor schuilplaats P2

Bastion Promers

        Bastion Promers. Gebouwen:

Bastion Promers ligt aan de zuidoostkant van de vesting, tussen de bastions Oranje en Turfpoort. Het is een van de grootste bastions van de vesting en is vernoemd naar aannemer Hendrik Promers die het metselwerk uitvoerde bij de aanleg van het bastion in 1679. Opvallend is de grote kazerne uit de 19e eeuw in de keel van bastion (kazerne Promers). Voor hetbastion ligt een ruim plein dat door de militairen als exercitieterrein werd gebruikt.

De ligging van het bastion tegenover de oude straatweg naar Amersfoort maakte het tot een belangrijk punt in de verdediging van de vesting. Als we de oude kanonkelders in de courtinehoeken meetellen, bevat het bastion in totaal 20 kanonkelders, meer dan enig ander bastion van de vesting. Het bastion heeft een stompe punt. Evenals bij de overige bastions aan de landzijde, heeft Promers gebogen flanken op twee niveaus, zogenaamde hoge en lage flanken, die zijn teruggetrokken tot achter de schouderhoeken.

De aarden borstwering langs de voorkant van het bastion ligt op circa 10 m boven NAP. Langs de flanken is de borstwering ongeveer 2,5 m lager. Achter de borstwering bevinden zich negen open geschutemplacementen, gedekt door haaks op de wal staande traversen. Achter de emplacementen loopt een walgang die bereikbaar is over twee opritten vanaf het middenterrein achter de kazerne. Dit middenterrein ligt ongeveer op straatniveau, 1 m boven NAP. Aan de zuidkant van het middenterrein ligt, tussen de twee opritten, de ingang van een gebouw met drie mortierkazematten (kanonkelders) in de punt van het bastion. Twee gemetselde, 17e-eeuwse onderdoorgangen leidden vanaf het middenterrein naar de lage flanken. In de voorkanten van het bastion zijn 17e-eeuwse kanonkelders aanwezig (gebouwen P en T), evenals in de courtinehoeken aan weerszijden van het bastion, nabij de lage flanken (gebouwen O en U).

In de 19e eeuw werden in het bastion vier gebouwen aangelegd: een kazerne in de keel van het bastion (kazerne Promers), het genoemde gebouw met mortierkazematten in de punt (gebouw R) en twee bergplaatsen voor geschut in de borstwering van de voorkant (gebouwen Q en S). In 1969-'72 is de bekledingsmuur van het bastion gerestaureerd.


© text, illustrations: David Kips, 2015.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!