Naar begin


Bastion Katten

Klik op de gebouwen voor meer informatie

Klik voor luchtfoto Bastion Katten klik voor kanonkelder C klik voor schuilplaats D klik voor kanonbergplaats/doorgang E klik voor doorgang e klik voor doorgang a klik voor militair badhuis klik voor kazerne Katten klik voor kanonbergplaats B klik voor weeshuiskazerne

Bastion Katten

        Bastion Katten. Gebouwen:

Bastion Katten ligt aan de noordoostkant van de vesting Naarden, tussen de bastions Oud Molen en Oranje. Het bastion heeft een spitse punt. De beide voorkanten (facen) zijn ongeveer 111 m lang. Het is een van de kleinere bastions van de vesting. Toch was het zeer belangrijk voor de verdediging omdat het bij een aanval over het buitendijkse gebied ten oosten van de vesting in het centrum van de aanval zou komen te liggen. Gelegen aan de kant van de voormalige Zuiderzee is de inrichting van het bastion volgens de wijze van vestingbouw die langs de hele zeezijde van de vesting is toegepast. Het heeft korte rechte flanken die direct aansluiten op de voorkanten van het bastion. De flanken zijn dus niet gebogen en teruggetrokken zoals bij de bastions aan de landzijde. Verder zijn de voorwallen van de aangrenzende rechte stukken vestingwal (courtines) aan weerszijden van het bastion tot voor de flanken doorgetrokken en vormen daar lage flanken. Deze lage flanken zijn alleen vanuit de aangrenzende courtines te bereiken.

De borstweringen van het bastion zijn aan de voorkant (oost- en noordwestzijde) 7,2 m boven NAP hoog en aan de grachtzijde voorzien van een 3,2 tot 3,5 m hoge bekledingsmuur. Achter de borstwering aan de oostzijde van het bastion ligt een brede walgang en een viertal geschutbanken waartussen aarden, dwars op de borstwering staande verhogingen (traversen). De walgang is bereikbaar door opritten vanuit de open achterzijde van het bastion. Achter de borstwering van de linkerflank ligt een kazerne. Vanaf de noordkant van het plein voor dit gebouw, loopt een toegangsweg achter de borstwering van de linkerface naar een kanonkazemat in de punt van het bastion.

Het binnenterrein van het bastion is geheel opgevuld door een zogenaamde kat, waaraan het bastion zijn naam ontleend. De kat bestaat uit een grote aarden verhoging en diende voor het opstellen van geschut. Hij dateert uit de 17e eeuw en is aangelegd op de plaats van een voormalig bolwerk. De kat heeft ongeveer dezelfde vorm als het bastion en steekt er aan alle kanten enkele meters bovenuit. De kruin van zijn borstwering ligt op 11 m boven NAP. Een oprit vanuit de open achterzijde van het bastion (de keel) geeft toegang tot de kat. De aanwezigheid van een kat op deze plaats is te verklaren uit de ligging van hoge gronden op korte afstand ten oosten van de vesting. Met het op de kat op te stellen geschut hoopte men de omgeving van de vesting aan deze zijde beter te kunnen beheersen. Achter de borstwering van de kat liggen vier open geschutemplacementen die worden gedekt door haaks op de borstwering staande traversen die een meter boven de borstwering uitsteken. In de kat is een schuilplaats voor manschappen en een bergplaats voor geschut (remise) aanwezig. De aarddekking van de remise reikt tot 15,5 m boven NAP en is daarmee het hoogste punt van de vestingwerken. Alle gebouwen op het bastion zijn in 1873-'75 aangelegd als onderdeel van de vernieuwing van de vesting.

Bewapening. Bij de vernieuwing van de vesting in 1873-'75 werd bastion Katten ingericht voor een bewapening met vijftien kanonnen. Bij de verdeling hiervan gold: hoe hoger op het bastion, hoe zwaarder het kanon. De lichtste kanonnen stonden op beide lage flanken die elk werden ingericht voor twee kanonnen van het type 9 cm lang. Deze dienden voor de nabijverdediging. Hoger op het bastion, op de linker- en de rechterface en op de rechterflank, werden emplacementen gemaakt voor zes kanonnen van een zwaarder type: vier kanonnen 12 cm kort en twee kanonnen 12 cm lang. De zwaarste vuurmonden stonden op de kat die werd ingericht voor drie kanonnen van 16 cm zwaar. Hiermee kon de vijand van ver worden bestookt om hem op afstand van de vesting te houden.


© text, illustrations: David Kips, 2009.
Contact: d.kips@hccnet.nl

Naar begin

Valid XHTML 1.1 Valide CSS!